Tuesday, November 29th, 2011

Việt Noel: Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền Noel đẹp)

Việt Noel: Noel 2011 đang đến gần, cùng với nhiều dịch vụ như dịch vụ giao quà Noel của Việt Noel, dịch vụ quà tặng Noel của Việt Noel (năm 2012 sẽ bắt đầu), dịch vụ du lịch, người người chuẩn bị đi sắm quần áo mới, trang trí nhà cửa, phố xá… nhiều thứ khác cũng rất đáng để bạn trang trí đó là điện thoại, máy tính và laptop. Đây là những thứ mà gần như ngày nào bạn cũng nhìn thấy, vậy thì tại sao chúng ta không “thay áo” cho nó? Bộ sưu tập hình nền Noel (Noel Wallpaper) dưới đây phù hợp với rất nhiều các loại thiết bị khác nhau, chúng có đủ các tông màu Giáng Sinh như đỏ, trắng, xanh lá… mỗi một hình nền đẹp này lại có nhiều phiên bản độ phân giải từ nhỏ đến lớn để phù hợp với màn hình điện thoại, máy đọc sách điện tử, laptop, máy tính…

CẬP NHẬT: Link để tải toàn bộ các hình nền dưới đây (449 MB)

Mỗi tấm hình dưới đây đều có 2 loại: loại có lịch và loại không có, bạn có thể vào trang Smashing Magazine để tải riêng từng tấm hình một, còn mình sẽ tập hợp lại thành từng file nén cho gọn.
1. December Blue

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Colin Whitehurst (Philippines)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 320×480, 1024×768, 1024×1024, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440
 • Không lịch: 320×480, 1024×768, 1024×1024, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?33fb5ub18o6gjf3

2. Retro Christmas

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Joao Lima Jr. (Brazil)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 1024×768, 1024×1024, 1280×800, 1280×1024, 1920×1080
 • Không lịch: 1024×768, 1024×1024, 1280×800, 1280×1024, 1920×1080

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?45sz24qto3v8k26

3. Sweater

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Zachary Vandehey (Mỹ)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 1024×768, 1280×800, 1440×900, 1680×1050, 1920×1200
 • Không lịch: 1024×768, 1280×800, 1440×900, 1680×1050, 1920×1200

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?i7jgg5gunocc40l

4. Christmas Winter

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Shravan Mishra (Ấn Độ)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 1280×800, 1280×960, 1400×1050, 1440×900, 1600×1200, 1680×1050, 1900×1200
 • Không lịch: 1280×800, 1280×960, 1400×1050, 1440×900, 1600×1200, 1680×1050, 1900×1200

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?fmi5b2px84k5tqq

5. Firebirds

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Matej Loncko (Slovakia)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 320×480, 640×960, 1024×768, 1280×960, 1440×900, 1600×1200, 1920×1200, 1920×1440, 2560×1440
 • Không lịch: 320×480, 640×960, 1024×768, 1280×960, 1440×900, 1600×1200, 1920×1200, 1920×1440, 2560×1440

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?zeji1y4yzlo0rw0

6. Crayon’s Snowy Sailing

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Jessette Dayate – Catral (Singapore)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 320×480, 1024×768, 1024×1024, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440
 • Không lịch: 1024×640, 1280×800, 1440×900, 1680×1050, 1920×1200

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?89zce81g8c0p1kd

7. Sign Of The Times

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Deidra Wilson (Mỹ)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 1024×768, 1280×800, 1440×900, 1680×1050, 2560×1440
 • Không lịch: 1024×768, 1280×800, 1440×900, 1680×1050, 2560×1440

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?ezwl8biur9sil8k

8. Winter Wonderland

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Ben Young (Anh)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 1024×768, 1024×1024, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440
 • Không lịch: 1024×768, 1024×1024, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?0etc50gadiegk2k

9. Holiday Lights

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Tirelessweaver (Canada)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 320×480, 640×480, 800×480, 800×600, 1024×768, 1024×1024, 1152×864, 1280×720, 1280×800, 1280×960, 1280×1024, 1440×900, 1440×1050, 1600×1200, 1680×1050, 1680×1200, 1920×1080, 1920×1200, 1920×1440, 2560×1440
 • Không lịch: 320×480, 640×480, 800×480, 800×600, 1024×768, 1024×1024, 1152×864, 1280×720, 1280×800, 1280×960, 1280×1024, 1440×900, 1440×1050, 1600×1200, 1680×1050, 1680×1200, 1920×1080, 1920×1200, 1920×1440, 2560×1440

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?8n2n83pfmpsildd

10. Merry Christmas Wallpaper

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Christian Goldemann (Đức)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 320×480, 640×480, 800×480, 800×600, 1024×768, 1024×1024, 1152×864, 1280×720, 1280×800, 1280×960, 1280×1024, 1400×1050, 1440×900, 1600×1200, 1680×1050, 1680×1200, 1920×1080, 1920×1200, 1920×1440, 2560×1440
 • Không lịch: 320×480, 640×480, 800×480, 800×600, 1024×768, 1024×1024, 1152×864, 1280×720, 1280×800, 1280×960, 1280×1024, 1400×1050, 1440×900, 1600×1200, 1680×1050, 1680×1200, 1920×1080, 1920×1200, 1920×1440, 2560×1440

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?9kbndqds3nss1v5

11. Simple December

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Lisa Temes (Canada)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 360×480, 480×640, 1024×1024, 1280×720, 1680×1050, 1920×1080, 2560×1440
 • Không lịch: 360×480, 480×640, 1024×1024, 1280×720, 1680×1050, 1920×1080, 2560×1440

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?pow2gx7kvc2bbc1

12. Hand Drawn December

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Sean Mccabe (Mỹ)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 320×480, 640×480, 800×480, 800×600, 1024×768, 1024×1024, 1152×864, 1280×720, 1280×800, 1280×960, 1280×1024, 1400×1050, 1440×900, 1600×1200, 1680×1050, 1680×1200, 1920×1080, 1920×1200, 1920×1440, 2560×1440, 2560×1600
 • Không lịch: 320×480, 640×480, 800×480, 800×600, 1024×768, 1024×1024, 1152×864, 1280×720, 1280×800, 1280×960, 1280×1024, 1400×1050, 1440×900, 1600×1200, 1680×1050, 1680×1200, 1920×1080, 1920×1200, 1920×1440, 2560×1440, 2560×1600

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?g7a8578ddr88h98

13. Tongue Stuck On Lamppost

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Josh Cleland (Mỹ)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 320×480, 1024×1024, 1280×800, 1440×900, 1680×1200, 1920×1200, 2560×1440
 • Không lịch: 320×480, 1024×1024, 1280×800, 1440×900, 1680×1200, 1920×1200, 2560×1440

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?4debku2bbsg37b2

14. Pixel

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Lotum (Đức)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 640×960, 1024×768, 1024×1024, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200
 • Không lịch: 640×960, 1024×768, 1024×1024, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?74a04heoscdovjy

15. Winter Flakes

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Soochie (Mỹ)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1200
 • Không lịch: 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1200

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?tjm827yn17b97d8

16. Jingle All The Way

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Aeri Jeong (Úc)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 480×320, 1280×800, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200
 • Không lịch: 480×320, 1280×800, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?a61hg71cqwdw29t

17. Father Frost

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Cheloveche.ru (Nga)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 1024×768, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1200
 • Không lịch: 1024×768, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1200

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?7d3m46x58dum63w

18. Candy Cane Monster

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Agnieszka Malarczyk (Ba Lan)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 320×480, 1024×768, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050
 • Không lịch: 320×480, 1024×768, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?yespp3d82gqnsmn

19. Merry Xmas

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Supreet Singh (Ấn Độ)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1200, 2560×1440
 • Không lịch: 320×480, 1024×1024, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1200, 2560×1440

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?itornepjk7au35j

20. Night Snow

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Natalie Schulze (Mỹ)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 320×480, 1024×768, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440
 • Không lịch: 320×480, 1024×768, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?42jrty9jsnao92k

21. Love Christmas

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Mateusz Mackowiak (Ba Lan)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 1024×1024, 1280×800, 1280×1024, 1400×1050, 1680×1050
 • Không lịch: 1024×1024, 1280×800, 1280×1024, 1400×1050, 1680×1050

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?w84toiydtxr8dn1

22. Pow Time

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Marek Chrenko (Slovakia)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 1024×768, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080
 • Không lịch: 1024×768, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?0fv8ri7sqqs819w

23. Who Ate All The Christmas Cookies?

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Nicole Bauer (Đức)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 1024×768, 1024×1024, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440
 • Không lịch: 320×480, 1024×768, 1024×1024, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?ladvk1taat7byya

24. The Little Things

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Winsome Interactive (Mỹ)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 1024×768, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1200, 2560×1440
 • Không lịch: 1024×768, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1200, 2560×1440

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?ko15313we73vjlw

25. International Christmas

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Roland Szaboka (Hungary)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 1280×720, 1280×800, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200
 • Không lịch: 1280×720, 1280×800, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?4cdyvy6u8c4b1yn

26. Deer December

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Crystal Ho (Canada)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 320×480, 1024×1024, 1280×800, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440
 • Không lịch: 320×480, 1024×1024, 1280×800, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?a8r3lt6w635no0b

27. Turkish Barbecue

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Credo Global (Thổ Nhĩ Kỹ)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 1024×768, 1280×720, 1280×800, 1440×900
 • Không lịch: 320×480, 1024×768, 1280×720, 1280×800, 1440×900

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?ar981979ueesq4t

28. Give More

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Nathan Miller (Mỹ)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 1024×768, 1280×800, 1440×900, 1920×1080, 1920×1200
 • Không lịch: 1024×768, 1280×800, 1440×900, 1920×1080, 1920×1200

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?mogbbbvobuc6q6r

29. Time Is Ticking Away

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Marcus White
Độ phân giải:

 • Có lịch: 480×320, 800×600, 1280×800, 1440×900, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440
 • Không lịch: 480×320, 800×600, 1280×800, 1440×900, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?651z16026qeh9q3

30. Southern December

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Suety Kwan (Mỹ)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 1024×768, 1280×1024, 1440×900, 1680×1200, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440
 • Không lịch: 1024×768, 1280×1024, 1440×900, 1680×1200, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?vh5pn41451amd8c

31. Mister Snowman

Bộ sưu tập wallpaper Giáng Sinh 2011 (hình nền đẹp)

Tác giả: Thomas Danzo (Pháp)
Độ phân giải:

 • Có lịch: 1024×768, 1280×800, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440
 • Không lịch: 1024×768, 1280×800, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440

Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?g995acg5rcfudc2

 

Nguồn Tinh tế

Việt Noel – Dịch vụ giao quà Noel chuyên nghiệp tại Sài Gòn

Website: http://GiaoquaNoel.net

Forum: http://diendan.giaoquanoel.net/


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.